Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Konkursy

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Konkurs projektowy rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa, pracując i oceniając prace konkursowe przez blisko miesiąc, dokonała oceny projektów modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 4 najlepsze prace oraz przyznano 2 wyróżnień. Oceniane były pomysłowość, ogólna wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji pomysłu..

 

 

31.05.2017 Zobacz więcej

Konkurs indywidualny dla uczniów 2017

Celem konkursu jest nagrodzenie najbardziej aktywnych uczniów w I i II etapie. Uczniowie będą zbierać punkty w czasie I oraz II etapu (w Scenariuszach zajęć zostaną wskazane ćwiczenia wraz z liczbą punktów za ich wykonanie, dodatkowo punktowana może być aktywność uczniów).

 

Zasady konkursu indywidualnego dla uczniów zostaną dokładnie określone w stosownym regulaminie - Pobierz

 

Konkurs jest rozstrzygnięty na poziomie szkoły po zakończeniu obydwu etapów. Dla trzech uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów zostaną przyznane nagrody - gry planszowe. Nauczyciel rozstrzyga konkurs samodzielnie i wręcza nagrody, a do organizatora przesyła protokół przekazania nagród.

 

Materiały do pobrania:

 

1. Regulamin konkursu

 

2. Zał. nr 1 - Punktacja do ćwiczeń

 

3. Potwierdzenie przekazania nagród