Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Konkursy

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Konkurs projektowy rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa, pracując i oceniając prace konkursowe przez blisko miesiąc, dokonała oceny projektów modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 4 najlepsze prace oraz przyznano 2 wyróżnień. Oceniane były pomysłowość, ogólna wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji pomysłu..

 

 

31.05.2017 Zobacz więcej

Konkurs projektowy

Temat pracy konkursowej: Model biznesowy przedsięwzięcia w lokalnej społeczności.

 

Zasady konkursu:

 

 1. Konkurs jest realizowany zgodnie z harmonogramem - POBIERZ. Każda szkoła, biorąca udział w projekcie ma 2 miesiące od zakończenia ferii zimowych na przygotowanie i przesłanie pracy konkursowej.
 2. Każda szkoła przygotowuje jedną pracę.
 3. Pracę konkursową należy skutecznie (drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną) dostarczyć do Organizatora wraz z formularzem zgłoszeniowym w terminie wskazanym w harmonogramie. Niedotrzymanie tego terminu pozbawia uczniów możliwości udziału w konkursie.
 4. Do każdej złożonej pracy należy przesłać na adres Organizatora oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i przekazaniu praw autorskich - POBIERZ.
 5. Wszystkie zasady konkursu zawarte są w Regulaminie konkursu - POBIERZ.

 

 

Co powinna zawierać praca konkursowa?

 

1.   Praca nadesłana na konkurs musi zawierać:

 

 • prezentację multimedialną modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności;
 • nagranie video - wystąpienie grupy - zaprezentowanie przedsięwzięcia (modelu biznesowego) przed potencjalnymi inwestorami (nagranie powinno zachęcić potencjalnych inwestorów do zainwestowania w realizację przedsięwzięcia, w wystąpieniu może wziąć udział jedna osoba, część grupy lub cała grupa).;
 • formularz zgłoszeniowy na konkurs - POBIERZ.

 

 

2.   Wymogi dotyczące prezentacji multimedialnej:

 

 • technika wykonania prezentacji jest dowolna, prezentacja powinna być zapisana w ogólnodostępnych, bezpłatnych programach komputerowych,
 • prezentacja powinna zawierać opisy min. 9 elementów modelu biznesowego, jeden opis nie powinien być dłuższy niż 1500 znaków ze spacjam
 • treści zamieszczane w prezentacji nie mogą mieć charakteru politycznego lub obrażać innych osób,
 • wielkość plików nie może przekroczyć 100MB.

 

 

3.   Wymogi dotyczące przygotowania nagrania video:

 

 • technika wykonania filmu jest dowolna. Filmy mogą być nagrane przy użyciu m.in. telefonu komórkowego, aparatu cyfrowego z funkcją nagrywania filmów lub kamery cyfrowej,
 • treści zamieszczane w filmie nie mogą mieć charakteru politycznego lub  obrażać innych osób,
 • wielkość plików nie może przekroczyć 500MB, a czas trwania filmu nie może przekraczać 7 min.

 

 

 

Nagrody:

 

LAUREAT KONKURSU (GRUPA) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500,00 zł brutto.

WYRÓŻNIENIE (GRUPA) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000,00 zł brutto.

UCZNIOWIE przygotowujący pracę otrzymają nagrody rzeczowe o szacunkowej wartości 180 zł (laureaci konkursu) oraz 90 zł (wyróżnieni).

 

Materiały do pobrania:

 

 1. Regulamin konkursu
 2. Harmonogram konkursu
 3. Oświadczenie
 4. Formularz zgłoszeniowy